informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Zajedno sa kompanijom Leoni u obeležavanju Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu – 28. april

Leoni Dan BZR m Sa menadžmentom kompanije Leoni u Nišu smo se dogovorili da u cilju zajedničkog obeležavanja Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu – 28.april, za zaposlene u kompaniji obavimo preventivne preglede u cilju sprovođenja dva skrining programa: skrining za dijabetes i skrining za rano otkrivanje kardiovaskularnih rizika.
Zaposleni u Službi za medicinu rada ZZZZR“Niš“ – Centar za promociju i prevenciju zdravlja na radu, su u periodu od 22. do 26. aprila u kompaniji Leoni, po utvrđenom rasporedu i uz poštovanje ustaljenog procesa rada, pregledali 190 radnika i na osnovu upitnika za gore navedene skrininge za svakog pojedinca procenili kardiovaskularni rizik i rizik za nastanak šečerne bolesti.

Pored popunjavanja upitnika za skrininge - procenu rizika, medicinski timovi su obavili sledeće aktivnosti:
• Uzimanje lične, porodične i radne anamneze, kao i registrovanje znakova bolesti koji mogu biti vezani za radno mesto (zahtevi radnog mesta, organizacija rada, štetnosti na radnom mestu)
• Merenje nivoa šećera u kapilarnoj krvi
• Merenje visine krvnog pritiska
• Zapis električne aktivnosti srca – EKG
• Određivanje indeksa telesne mase
Na osnovu procene rizika za nastanak šećerne boleti kao i postojanja kardiovaskularnih rizika, svaka pregledana osoba je dobola preporuke vezane za dalje stilove života, nastavak praćenja određenih zdravstvenih parametara, kao i preporuke za uvođenje ili nastavak medikamentozne terapije.
Zbog velike zainteresovanosti zaposlenih sprovođenje ova dva skrining programa će se nastaviti u maju mesecu.
Mi u ZZZZR“Niš“ smatramo da ovakav način rada timova za medicinu rada omogućava zaposlenima u kompanijama i preduzećima viši nivo preventivne zdravstvene zaštite.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019