informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Stručni savet

Stručni savet je savetodavno telo direktora i Upravnog odbora. Razmatra i odlučuje o pitanjima stručnog rada Zavoda, predlaže program stručnog rada, kao i stručnog razvoja Zavoda, predlaže plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Predlaže plan za unapređenje kvaliteta stručnog rada u Zavodu, predlaže osnivaču Upravnog i Nadzornog odbora od zaposlenih u zavodu, donosi poslovnik o svom radu, prati i organizuje sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u Zavodu i obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

Članovi Stručnog saveta su:

1. prim. dr Dragan Đorđević, spec. med. rada
2.dr Anita Novaković, spec.interne medicine, zamenik presednika
3. prim.dr. Borica Mitrović, spec. med. rada
4. dr Tatjana Stanojević, spec.opšte medicine
5. dr Dragan Gavriolović, spec.neurolog

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019