uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Kolektiv

U Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika "Niš" ima 202 zaposlena radnika.

Primarnu zdravstvenu zaštitu u Zavodu pružaju eminentni lekari, vrhunski stručnjaci iz različitih oblasti medicine. U Zavodu se obavlja i naučno-istraživačka delatnost, kao nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš" ima dva lekara doktora medicinskih nauka iz oblasti medicine rada, jedan doktora fizičkih nauka, šest magistara nauka (dva iz oblasti interne medicine, dva iz oblasti medicine rada, jednog magistra fizike, jednog magistra elektrotehničkih nauka), kao i četiri primarijusa.

Zavod zapošljava 45 visoko stručnih zdravstvenih radnika, od toga je 38 lekara specijalista i 7 lekara opšte medicine.

Zavod zapošljava 98 zdravstvenih radnika više i srednje stručne spreme: 14 viših medicinskih sestara, 2 medicinske sestre usko specijalizovane, 61 medicinsku sestru/tehničara, 4 akušerske sestre, 3 rendgen tehničara, 14 laboratorijskih tehničara.
U Zavodu radi 17 zdravstvenih saradnika, od kojih je 15 sa visokom stručnom spremom: 2 diplomirana psihologa, 1 specijalista medicinske psihologije, 1 diplomirani sociolog, 1 doktor fizičkih nauka, 1 magistar dipl fizičar, 4 diplomirana fizičara, 1 magistar elektrotehničkih nauka, 1 diplomirani inženjer elektrotehnike, 1 dipl. hemičar, 1 dipl. biohemičar, 1 diplomirani inženjer zaštite na radu i 2 zaposlena tehničara u Odeljenju za zaštitu od zračenja.

Službu za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove u okviru Zavoda čine 42 zaposlena radnika: 3 diplomirana ekonomista, 3 diplomirana pravnika, 2 ekonomista, 9 administrativnih radnika, 3 KV radnika i 22 radnika niže stručne spreme.

Svi zaposleni, svojim radom i zalaganjem nesebično doprinose da Zavod bude jedna od najuglednijih zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite, kako u regionu tako i u celoj Srbiji.

 

 

Kolektiv ZZZZR Niš

Kolektiv ZZZZR Niš 2010. godine - KLIKNITE ZA VELIKU SLIKU

Kolektiv ZZZZR Niš 2010.godine

 

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019