uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Unutrašnja organizacija ZZZZ Radnika NIŠ

Organizaciona shema ZZZZR Nis m

1.Služba za medicinu rada

1.1.  Odeljenje za obavljanje preventivnih pregleda

 • 1.1.1.Odsek za obavljanje preventivnih zdravstvenih pregleda
 • 1.1.2.Odsek za patofiziologiju rada
 • 1.1.3.Odsek za saobraćajnu medicinu
 • 1.1.4.Odsek za ocenu radne sposobnosti

1.2.  Odeljenje za fizičko hemijska i druga merenja radi očuvanja zdravlja zaposlenih u bezbednoj i zdravoj radnoj sredini (higijena rada)

 • 1.2.1.Odsek za procenu profesionalnog rizika

1.3. Odeljenje za sprovođenje mera lične i kolektivne zaštite zaposlenih

 • 1.3.1.Odsek za naučno-istraživačku delatnost i kontinuiranu medicinsku edukaciju zaposlenih
 • 1.3.2.Odsek za promociju zdravlja na radnom mestu

2.Služba za opštu medicinu i ginekologiju, koja se obavlja preko izabranog lekara

 • 2.1.Odeljenje za opštu medicinu
 • 2.2.Odeljenje za ginekologiju

3.Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

 • 3.1.Odeljenje za internu medicinu
 • 3.2.Odeljenje za psihijatriju
 • 3.3.Odeljenje za radiologiju
 • 3.4.Odsek za otorinolaringologiju
 • 3.5.Odsek za oftalmologiju
 • 3.6.Odsek za dermatovenerologiju

4.Služba za laboratorijsku dijagnostiku

 • 4.1.Odeljenje za biohemijsku, hematološku i toksikološku dijagnostiku
 • 4.2.Odeljenje za zaštitu od zračenja

5.Služba za pravne, ekonomsko-finansijske i tehničke poslove

 • 5.1.Odeljenje za pravne, kadrovske, administrativne poslove i poslove javnih nabavki
 • 5.2.Odeljenje za finansijske i računovodstvene poslove
 • 5.3.Odeljenje za informacionu i komunikacionu tehnologiju
 • 5.4.Odeljenje za bezbednost, tehničku i ostalu podršku

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

finansijski izvestaj 2019