uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

Filter
 • OBAVEŠTENJE

  Na osnovu Zaključka Gradskog veća Grada Niša sa sednice održane 22.07.2016. godine, a u vezi sa organizacijom rada i merama štednje u javnom sektoru grada Niša, obaveštavamo vas o sledećem:

  Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš organizuje PRIJEM PACIJENATA u vezi PRIMEDBI I PREDLOGA na rad u Zavodu.

  Prijem pacijenata se obavlja SVAKOG PETKA u periodu od 09.00 - 13.00 časova počevši od 05.08.2016. godine u prostorijama Zavoda, u ulici Vojislava Ilića bb (zgrada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć).

  Zakazivanje prijema se vrši telefonskim putem, pozivanjem brojeva: 018/232-801, 018/224-878 i 018/537-560, u periodu od 08.00 do 14.00 časova.

   

   

  DIREKTOR ZAVODA

  Dr. oec. Маrijanа Матиć

 • Stručni sastanak Sekcije za medicinu rada u organizaciji Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš

  sekcija281016 mSekcija za medicinu rada Srpskog lekarskog društva je u petak, 28. oktobra 2016. godine, u organizaciji Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, održala stručni sastanak sa temom ''PROFESIONALNE BOLESTI I OCENJIVANJE RADNE SPOSOBNOSTI''. Stručni sastanak kome je prisustvovalo oko 100 učesnika iz cele Srbije, organizovan je u sali Skupštine grada Niša, sa temama koje su pripremili naši lekari i to su:

 • ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ UČESTVOVAO SA 9 STRUČNIH SAOPŠTENjA NA VII KONGRESU NACIONALNE ASOCIJACIJE UDRUŽENjA ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE

  Od 05-10.10.2016.godine u Vrnjačkoj banji održan je VII Kongres Nacionalne Asocijacije Udruženja Zdravstvenih Radnika Srbije, u okviru koga je radilo 8 društava, a u radu društva medicinskih sestara-tehničara, babica i laboratorijskih tehničara radilo je 27 sekcija.

  Kongres je ispred Ministarstva Republike Srbije otvorio i pozdravio dr Darko Laketić (Odbor za zdravlje i porodicu RS), kao i mnogi direktori zdravstvenih ustanova iz cele Srbije. Takođe, smo imali podršku i učešće u radu i predstavnika Republike Bugarske, Češke, Slovačke, Crne Gore, Bosne i Hercegovine kao i Republike Srpske.

 • Dobar primer prekogranične saradnje na projektima.

  prekogranicna saradnja mDana 06.07.2016.godine, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš posetila je delegacija iz Loveča, Republika Bugarska, i uz podršku Bugarskog konzulata u Nišu i generalnog konzula Prof.dr Edvina Sugareva kao i Gradonačelnika Prof.dr Zorana Perišića, razmatrane su mogućnosti buduće saradnje. Kako su stručni timovi precizirali, kasnije na sastancima, saradnja bi se odvijala u domenu zaštite zdravlja osoba sa invaliditetom, tačnije u sagledavanju njihovih kardiovaskularnih problema.

 • ZZZZR Niš je dobio donaciju na javnom konkursu raspisanom od strane Ministarstva pravde

  projekat ministarstvo pravde m

   Ministarstvo pravde raspisalo je sredinom marta 2016. godine javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja sa ciljem da se tim novcem finansiraju projekti od javnog interesa iz različitih oblasti, zdravstva, prosveta, kultura...

  Na konkurs je stiglo preko 1.200 projekata, a izabrano je njih 67 i to potpuno jednoglasno.

  Komisija je u ovom prvom konkursu prioritet stavila na oblast zdravstva kome je dodelila stredstva od ukupno 184.702.472 dinara. Uz Ministarstvo zdravlja, još 22 zdravstvene ustanove su dobile sredstva putem projekata.

 • Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš predlaže mere za smanjenje nasilja u školama.

  Ubrzani tempo savremenog života i preopterećenost rasporeda donose umor kako nastavnika tako i učenika. Đaci su nervozni, uzbuđeni i nepažljivi, a nastavnici napeti, teskobni i iscrepljeni. Kako da se pronađe mir i efikasnost?

  Traganje za uravnoteženijim životom zaokupljalo je ljude u svim razdobljima. Nositi se sa stresom, sada je više nego društvena činjenica današnjice. To traganje zahteva bolje poznavanje sebe i jasnije određenje svojih granica, bilo da ih ne bismo prekoračili ili da pokušamo da ih proširimo. To je privikavanje na život uz razumevanje, jer uvek će biti problematičnih situacija, ali pronaći ćemo načine da im ne podlegnemo i snage da delujemo u skladu sa nama, sa drugima i sa okolinom.

  Ideja za pokretanje ovakvih programa proizašla iz projekata koji se sprovodi u Zavodu za Zdravstvenu zaštitu radnika uz saglasnost Školske uprave nišavskog okruga i Ministarsva prosvete, a tiče se utvrđivanja međuzavisnosti profesionalnog stresa i emocionalne inteligencije nastavnika osnovnih škola.

 • LEKARI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ SAVETUJU UČENIKE, RODITELJE I ŠKOLE KAKO DA SE PONAŠAJU U VREME MALE MATURE

  Završetak osnovne i polazak u srednju školu je vrlo važan događaj u životu mladog čoveka. On i njegovi roditelji se suočavaju sa odgovornošću i izazovima povodom izbora budućeg zanimanja. Izabrati pravo zanimanje je jako važno, to čoveku određuje život i teško je to kasnije promeniti. Neophodno je aktivno učešće roditelja jer oni najbolje poznaju svoje dete, prate ga celog života, njegove sklonosti, interesovanja, talenat, radne navike. U tom periodu dete nije zrelo da samostalno donese pravu odluku. Često se prave greške, upisuje se škola zbog društva, blizine, eventualne mogućnosti kasnijeg zapošljavanja, iako dete nema sposobnosti i smisla za taj poziv. To rezultira lošim uspehom u srednjoj školi, nedostatkom interesovanja i inicijative „učenje na silu“. Važna je i sugestija nastavnika i razrednog starešine koji prate dete tokom osnovnog školovanja. U pojedinim državama srednja škola se upisuje isključivo na osnovu predloga iz osnovne škole. Predlaže se uraditi psihološko testiranje u smislu profesionalne orjentacije.

 • ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ UČESTVOVAO SA 11 STRUČNIH SAOPŠTENjA NA VI KONGRESU NACIONALNE ASOCIJACIJE UDRUŽENjA ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE.

  BANJA m

  Od 25.-29.05.2016. godine u Vrnjačkoj banji održan je VI Kongres Nacionalne Asocijacije Udruženja Zdravstvenih Radnika Srbije, u okviru koga je radilo 8 društava, a u radu društva medicinskih sestara -tehničara, babica i laboratorijskih tehničara radilo je 27 sekcija.

  Kongres je ispred Ministarstva Republike Srbije otvorio i pozdravio dr Darko Laketić (Odbor za zdravlje i porodicu R.S.), kao i mnogi direktori zdravstvenih ustanova iz cele Srbije. Takođe, smo imali podršku i učešće u radu i predstavnika Republike Bugarske, Češke, Slovačke, Crne Gore, Bosne i Hercegovine kao i Republike Srpske.

  Svojim prisustvom veliku podršku samom kongresu i našim sestrama ispred ZZZZR Niš, dali su direktor mr Marijana Matić, pom. direktora za medicinsku delatnost i načelnik medicine rada prof. dr Jovica Jovanović, pom. direktora za zdravstvena i organizaciona pitanja dr Slađana Majkić, načelnik službe opšte medicine, ginekologije i laboratorije dr Gordana Filipović.

 • LEKARI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ PODSEĆAJU NA OPASNOSTI OD POVIŠENOG KRVNOG PRITISKA

  Pod arterijskom hipertenzijom sesmatraju vrednosti sistolnog krvnog pritiska preko140 mmHg i dijastolnog krvnog pritiskapreko 90 mmHg. Postoje dve vrste povišenog krvnog pritiska i to: Esencijalna (idiopatska, primarna) hipertenzija koja seodnosi na hipertenziju čiji je uzrok nepoznat, odnosno ne moze se povezati sa oboljenjem za koje je poznato da uzrokuje hipertenziju i Sekundarna hipertenzija kojapodrazumeva hipertenziju koja je udruzena sa oboljenjem/poremećajem za koje je poznato da uzrokuje hipertenziju (bolesti bubrega i nadbuvrežne žlezde, neki lekovi)

  Komplikacije povišenog lkrvnog pritiska su srčane slabost, uvećanje leve komore srca, aritmija, infarkt miokarda i naprasna srčana smrt. Hipertenzija je najčešći i najznačajniji faktor rizika za nastanak ishemijskog moždanog udara i intrakranijalne hemoragije, bolesti bubrega.

 • OCENJIVANJE RADNE SPOSOBNOSTI - POSEBAN IZAZOV ZA LEKARE ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ.

  Ocenjivanje radne sposobnosti je jedan od najdelikatnijih i najvažnijih zadataka lekara zbog svoje kompleksnosti i izuzetnog socio-medicinskog i pravnog značaja i zasniva se na tačno utvrđenoj dijagnozi, proceni težine morfoloških i funkcionalnih poremećaja, prognozi obolenja i poznavanju zahteva i rizika radnog mesta. To je postupak kojim se procenjuje usklađenost bioloških karakteristika organizma sa zahtevima radnog mesta. Cilj ocenjivanja radne sposobnosti je postavljanje pravog radnika na pravo radno mesto kako bi se povećala produktivnost rada i sprečilo nastajanje invalidnosti, profesionalnih bolesti i povreda na radu.

  Ocenjivanje radne sposobnosti je kontinuiran, permanentan, dinamičan proces koji u praksi ima strogo individualan karakter. Ona podrazumeva usklađivanje bioloških zahteva radnih operacija koje se izvode na radnom mestu, s jedne strane, i bioloških potencijala organizama koje on može da pruži. Tokom ovog postupka lekar medicine rada treba da odgovori na sledeća pitanja:

 • Plaketa 28. april – priznanje profesorki našeg Zavoda

  Ministarstvo za rad u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada i socijalnim partnerima obeležilo je 28. aprila Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu i Dan bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji. Obeležavanje ovog dana ima za cilj promociju oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i sećanje na sve smrtno stradale na radu zbog povreda na radu i profesionalnih bolesti. Manifestacija povodom obeležavanja ovog dana održana je 28. aprila 2016. godine u pozorištu Atelje 2012 u Beogradu. U prisustvu i obraćanje skupu ministra za rad i zapošljavanje Aleksandra Vulina, nacionalnog kordinatora međunarodne organizacije rada Jovana Protića, predsednika sindikata i Unije poslodavaca Srbije, dodeljena su i Nacionalna priznanja u oblasti bezbednosti zdravlja na radu.

  Povodom dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji, Ministarstvo za rad – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu dodelilo je PLAKETU “28. APRIL” za doprinos, rezultate i zasluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za 2015 godinu prof. dr Mirjani Aranđelović.

  Ovo priznanje podjednako pripada i radnim organizacijama gde je imenovana upošljena:Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Niš i Medicinskom fakultetu Univerzita u Nišu.

 • ODELjENjE ZA ZAŠTITU OD ZRAČENjA U ZAVODU ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ.

  Ovo odeljenje posluje u okviru ZZZZR "Niš" i to unutar Službe za medicinu rada. Poslovi Odeljenja se obavljaju kako u prostorijama laboratorije (na lokaciji ambulante "Beneton"), tako i na terenu u okolini Niša i na graničnim prelazima Gradina, Preševo i Vrška Čuka.

  Odeljenje se bavi merenjem radioaktivnosti u uzorcima životne i radne sredine, i to prema verifikovanim međunarodnim standardima laboratorija za ispitivanjeISO 17025. Akreditovano je kod Akreditacionog tela Srbije prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006, a ta se akreditacija svake godine proverava i ocenjuje od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS).

  Od Agencije za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, poseduje dozvolu za sledeće vrste ispitivanja:

  • -gamaspektrometrijska ispitivanja,

  • -merenje jačine ambijentalnog ekvivalenta doze (na terenu),

  • -merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata i stanovništva (lična dozimetrijska kontrola).

 • LEKARI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ UPOZORAVAJU NA SVE ČEŠĆE ALERGIJSKE PROMENE SLUZOKOŽE NOSA.

  Alergijski rinitis je alergijsko zapaljenje sluzokože nosa uzrokovano preosetljivošću na neki od alergena. Smatra se da oko 20% populacije boluje od ovog oboljenja i da je taj procenat u stalnom porastu. Zbog tako velike učestalosti, uticaja na kvalitet života, uspeh u skoli i na poslu, kao i dokazanu povezanost sa upalom paranazalnih sinusa, srednjeg uva, polipozom nosa i, najzanačajnije, sa astmom, jasno je koliko je važno blagovremeno prepoznati i lečiti ovo oboljenje. (Danas je poznato da oko 20 -40% pacijenata sa alergijskim rinitisom ima astmu,kao i da 80 % pacijenata sa bronhijalnom astmom ima alergijski rinitis).

 • ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA AKREDITOVANA USTANOVA ZA SVOJU DELATNOST

  Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika je uvek bio lider u postavljanju novih standarda. Okrenutost ka našim korisnicima, pacijentima i poslovnim partnerima nas je vodila ka stalnom unapređivanju načina rada i prilagođavanju zahtevima korisnika. Zato je Zavod bio prva ustanova primarnog zdravstva u ovom delu Srbije koja je uvela standard ISO 9001, još aprila 2012. Uvođenje standarda ISO 9001 prema reviziji 2008 je za Zavod bio značajan događaj zato što je postupak rada u svim delovima ustanove prvi put ujednačen i opisan na jednostavan i razumljiv način. Na osnovu organizacije i prirode posla, definisani su procesi u Zavodu, osobe koje su odgovorne za njihovo izvršavanje, kao i međusobni uticaji. Zahvaljujući procesnom pristupu identifikovani su ulazni i izlazni parametri i uspostavljen efikasan sistem njihovog praćenja. Sve aktivnosti koje su vezane sa poslom su dokumentovane preko procedura i uputstava i određene osobe za njihovo praćenjei održavanje. Ovo konkretno znači da je sada protok informacija uređen i isti u svim delovima Zavoda. Nema više prakse „ja radim na takav i takav način“. Standard ISO 9001 se ne meša u stručnost ali zahteva kompetentost svih zaposlenih u Zavodu i definiše postupke provere stručnosti svih zaposlenih, ali predviđa i omogućavanje nihovog stalnog usavršavanja.

 • ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ DOBIO REŠENJE MINISTARSTVA ZDRAVLJA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA I IZDAVANJE UVERENJA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI LICA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

  Srbija u samom vrhu svetske lestvice, odnosno na petom mestu po broju legalno naoružanih građana, odnosno trećem u Evropi. Procena je da trenutno u Srbiji ima 1,2 milion registrovanih dugih i kratkih cevi. U tu brojku nije uračunato oružje koje pripada Vojsci i policiji. U ilegalnom posedu građana ima i do 900.000 pušaka i pištolja, što bi značilo da gotovo svaki drugi stanovnik ima neko oružje. Ogroman broj oružja kod građana, smatra se posledicom nedavnih ratova po prostoru bivše Jugoslavije i sve učestalijim shvatanjem da svako može da nosi ili nabavi pištolj.

 • SLUŽBA MEDICINE RADA U ZAVODU ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

  Posebna organizaciona celina po kojoj jeZavod za zdravsvenu zaštitu radnika Niš prepoznatljiv u ovom gradu i širem regionu je služba medicine rada koja funkcioniše na dva punka u zgradi Insituta za javno zdravlje (zgrada Higijenskog zavoda) i u dispanzeru Mašinske industrije koji se nalazi u blizini Mašinske industrije Niš.

  U ovoj službi se obavljaju zdravstvene usluge: izdavanje lekarskih uverenjaza zasnivanje radnog radnog odnosa, za vozače amatere, za vozače profesionalce,  produženje vozačke dozvole za lica preko 65 godina starosti, vanredni pregledi vozača, uverenja za sud i na zahtev državnih organa, uverenja za za privatno preduzetništvo, uverenja za dobijanje telefona ili, za usvajanje dece i hraniteljstvo, za smeštaj lica u dom penzionera, uverenja za nošenje oružja, za upis u školu ili na fakultet, za odlazak u inostranstvo, za sklapanje braka stranih državljana ,za sklapanje braka maloletnih lica, za produženje boravka stranih državljana, uverenje za životno osiguranje kao i izdavanje lekarskih uverenja za poslove komunalnog policajca.

 • Stomatolozi Medicine Rada Privatni Preduzetnici

  stomatologija-gradonacelnik mIzdavnjem prostora stomatolozima koji su ostali bez posla,grad Niš za sada jedini u Srbiji rešio problem neugovorenih zubara u primarnom zdravstvu,a na ovaj način do posla došlo i nekoliko novih radnika,kaže gradonačelnik,dr Zoran Perišić.
  Za nas je najvažnije da niko od naših bivših zaposlenih nije ostao bez posla,a pacijenti mogu da nastave da dolaze kod stomatologa na koga su navikli,kaže direktor Medicine rada, Marijana Matić.

 • Oglas za korišćenje poslovnog prostora i izdavanje u zakup opreme za stomatologiju

  Objavljuje se oglas o korišćenju poslovnog prostora i izdavanju u zakup opreme za stomatologiju u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” za :

  1. Poslovni prostor koji se ustupa na korišćenje uz obavezu plaćanja komunalnih troškova koji se odnose na pomenuti prostor za korišćenje električne energije, grejanja, vode, osiguranja, troškova obezbeđenja i drugih troškova srazmerno prema kvadraturi korišćenja prostora,

  2. Stomatološka oprema ( zubarska stolica, sterilizator i ostali sitan inventar) sa kompletnom specifikacijom kao što je naziv dobra, količina, serijski broj i lokacija gde se vodi u popisnim listama Zavoda i predstavlja javnu svojinu grada Niša

 • Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“ proslavio svoju slavu Sveti Vasilije Veliki

  slava-mZavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš" proslavio je, 14.januara, slavu Svetog Vasilija Velikog.
  Svečanom činu sečenja kolača pored zaposlenih prisustvovali su predstavnici grada i dugogodišnji saradnici.

  Pošto Zavod ima više ambulanti i dispanzera, tradicionalno, svake godine je domaćin druga radna jedinica. Ove godine je to bio NIR, jedinica za naučno istraživački razvoj Zavoda, dok je slavu preuzeo za sledeću godinu Dispanzer DIN.
  A u petak 15. januara 2016. godine, upriličena je svečana večera u čast obeležavanja krsne slave ZZZZ radnika Niš, Sveti Vasilije Veliki.
  Proslava je održana u restoranu „Bolji život".
  To je ujedno i bila prilika da se u goste pozovu članovi kolektiva koji su stekli pravo na penziju u predhodnoj godini, kao i poslovni saradnici i prijatelji Zavoda.

 • Dana 23.decembra, svečanom akademijom, pod nazivom ''U korak sa zdravim stilovima života i rada'', Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika obeležio je 60 godina postojanja

  jubilej-m"Kada nema zdravlja, pamet ne znači ništa, umeće se ne vidi, snaga se ne može iskazati, bogatstvo postaje beskorisno, inteligencija ne može biti primenjena." Herofilus - 3000 godina pre Hrista 

   

  Reč direktora

  Osvrtom na šest decenija rada našeg Zavoda, kao zaista reprezentativne ustanove, ne samo u zdravstvenoj zaštiti građana Niša, već i u sveukupnom zdravstvu ovog dela Srbije, nadamo se da ćemo podstaći veći interes javnosti za naš prepoznatljiv rad, koji svakako proizilazi iz naše uspešne organizacije. O tome prvenstveno i nedvosmisleno svedoče utisci koje smo ostavili na pacijente.

  Želja nam je da uz stalno unapređenje zdravlja i primenu savremenih dostignuća u medicini, u cilju pružanja kvalitetnih usluga u prevenciji i lečenju bolesti, očuvamo zdravlje svih građana sa posebnim akcentom na zaštiti zdravlja radno aktivnog stanovništva. Saradnja sa svim zdravstvenim ustanovama, medicinskim i srodnim fakultetima, sa preduzećima i ustanovama iz čitave Srbije je naša obaveza. Praćenje zdravstvenih potreba pacijenata i poštovanje njihovih prava, pružanje usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i u službi medicine rada, je naš zadatak. Naš moto je ''PACIJENT JE NA PRVOM MESTU, RADNIK PRE SVEGA''

 • Astma i HOBP kroz pitanja i odgovore

  astma-i-hobp-mU sredu 25. novembra 2015. godine, u velikoj sali Dispanzera Mašinske industrije održano je predavanje na temu“Astma i HOBP kroz pitanja i odgovore”. Sastanak je bio posvećen dvema najznačajnim pulmološkim bolestima iz svakodnevne prakse astmi i hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća.

 • CENTAR ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ USPEŠNO REALIZUJE PROJEKAT RANOG OTKRIVANjA BOLESTI

  Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika od septembra meseca sprovodi Projekat preko Nacionalne službe za zapošljavanja u trajanju od tri meseca, koji se odnosi na rano otkrivanje šećerne bolesti, depresije i kardiovaskularnih rizika kod osoba sa invaliditetom. Osam timova lekara i sestara koji su raspoređeni u ambulantama Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika sprovode aktivnosti u okviru projekta koje podrazumevaju: formiranje Registara osoba sa invaliditetom, pozivanje ili odlazak do tih osoba u cilju pregleda, kao i njihovo upućivanje izabranom lekaru u slučaju potrebe.

 • STOMATOLOŠKA SLUŽBA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

  stomatologija-mZavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ove godine proslavlja jubilej, 60 godina postojanja. Od samog osnivanja, u okviru Zavoda, postoji i stomatološka služba. Danas ova služba funkcioniše na pet punkta u gradu i to u dispanzerima Mašinske industrije, Duvanske industrije, ambulantama Elektronske industrije, Angroprometa i ambulante u fabrici Benetton. Ukupno ima trinaest stomatologa različitih specijanosti i to: specijalista opšte stomatologije, specijalistaza oralnu medicine sa parodontologijom, orlani hirurg i specijalista stomatološke protetike.

 • Uticaj organskih rastvarača na hematološke i biohemijske parametre kod radnika u hemijskoj industriji

  uticaj-organskih-rastvaraca-mDana 27.10.2015. godine u velikoj sali Dispanzera Mašinske industrije održano je predavanje na temu: Uticaj organskih rastvarača na hematološke i biohemijske parametre kod radnika u hemijskoj industriji. Predavač je bila dr. Biljana Miljković.
  Organski rastvarači su isparljiva i hemijski relativno inertna jedinjenja. U industriji služe kao rastvarači, reaktivi i polazne sirovine u organskoj sintezi.
  Priroda i veličina rizika po zdravlje radnika izloženih organskim rastvaračima zavise od fizičkih, hemijskih i toksikoloških karakteristika datog organskog rastvarača. Ove osobine određuju njihovu apsorpciju, distribuciju u organizmu i eliminaciju iz organizma.

 • Uloga joge u prevenciji poremećaja lokomotornog sistema i čula vida pri radu sa računarima

  uloga-joge-mDana 26.10.2015. godine u velikoj sali Dispanzera Mašinske industrije održano je predavanje na temu: Uloga joge u prevenciji poremećaja lokomotornog sistema i čula vida pri radu sa računarima. Predavač je bila dr. Slađana Majkić.

  Dugotrajno sedenje u nepravilnom položaju, kao i posmatranje monitora i rad sa tastaturom i mišom u toku rada za računarom, može dovesti do niza zdravstvenih poremećaja.
  U cilju prevencije ovih poremećaja preporučuje se svakodnevno upražnjavanje joge (Hata joga) na radnom mestu, a u jaga centrima, dva do tri puta nedeljno i to u specijalizovanim grupama.
  Na radnom mestu zaposleni koristite kombinaciju sve tri tehnike Hata joge – odgovarajuće joga položaje (asane), vežbe disanja (pranajama) i kratkotrajna meditacija uz vizuelizaciju.

 • Vertebralni dinamički segment

  vertebralni-dinamički-segment-mDana 23.10.2015. godine u velikoj sali Dispanzera Mašinske industrije održano je predavanje na temu: Vertebralni dinamički segment. Predavač je bio Prim dr. Dragan Mitić.

  Epidemiologija
  Cervikalni sindrom je zastupljen u odnosu 1 : 6 ako je reč o bolnim sindromima lokalizovanim na celoj kičmi, a u odnosu 1:4,5 ako se govori o lumbalnoj kičmi.
  Cervikalni bolni sindrom je zastupljen u 8% slučajeva od svih bolnih stanja na lokomotornom aparatu, dok je lumbalni bolni sindrom zastupljen u oko 36% slučajeva.
  Ženski pol je skoro 2 puta više atakovan.

 • V. Kongres udruženja zdravstvenih radnika Srbije u Vrnjačkoj Banji

  V-kongres-vrnjacka-banja-mOd 30.09.do 04.10.2014.godine u Vrnjačkoj Banji održan je V Kongres NAUZRS, u okviru koga je radilo 7 društava, a u okviru društva medicinskih sestara -tehničara i babica radilo je 27 sekcija.
  Kongres je otvorio Prof.dr Berislav Vekić državni sekretar Ministarstva Zdravlja Republike Srbije. Ispred Ministarstva podršku je pružio i prisustvovao i dr Darko Laketić (Odbor za zdravlje i porodicu), kao i mnogi direktori zdravstvenih ustanova iz cele Republike. Takođe, smo imali podršku i učešće u radu i predstavnika Republike Bugarske.

 • Projekat posvećen osobama sa invaliditetom

  projekat-osobe-sa-invaliditetom-mOd 01.septembra 2015.godine se u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu sprovode preventivne aktivnosti u okviru javnog rada Nacionalne službe za zapošljavanje „Rano otkrivanje depresije, šećerne bolesti i kardiovaskularnih rizika kod osoba sa invaliditetom". Posao preko Nacionalne službe za zapošljavanje u trajanju od tri meseca je dobilo osam lekara i osam sestara. Cilj ovog javnog rada je napraviti registar svih osoba koje imaju neki vid invaliditeta, a koji se leče u Zavodu (inače takvi registri ne postoje u zdravstvenim ustanovama), rano otkriti gore pomenute bolesti i početi sa lečenjem na vreme kada su šanse za izlečenje najveće.

 • Nanotehnologije

  nanotehnologije-mDana 30.09.2015.godine u velikoj sali Dispanzera Mašinske industrije održano je predavanje na temu: Nanotehnologije. Predavač je bila dr. Ivana Ilić

  Poslednjih decenija došlo je do značajnog tehnološkog napretka na radnim mestima što je, uz ubrzanu globalizaciju, mnogim ljudima širom sveta promenilo način obavljanja rada. U nekim slučajevima, došlo je do smanjenja ili potpunog uklanjanja tradicionalnih opasnosti i rizika, ali su nove tehnologije stvorile i nove rizike, dok je broj povreda i bolesti u vezi s radom još uvek neprihvatljivo visok.

 • Lečenje osteoporoze

  lecenje-osteoporoze-mDana 15.09.2015.godine u velikoj sali Dispanzera Mašinske industrije održano je predavanje na temu: Lečenje osteoporoze.
  Predavač je bio Prim.dr Dragan Đorđević, spec.med.rada.

  Osteoporoza je značajan zdravstveni i ekonomski problem u celom svetu zbog svoje masovnosti (10% svetske populacije boluje od osteoporoze) i odsustva upadljivih simptoma u kliničkoj slici. To je opšti poremećaj kosti karakterisan smanjenom koštanom masom i poremećenom građom kosti što vodi ka povećanoj sklonosti ka prelomima.

 • Maligni limfomi

  Maligni limfomi mDana 02.09.2015.godine u velikoj sali Dispanzera Mašinske industrije (Šumadijska br.1) održano je predavanje na temu: "Maligni limfomi". Predavač: dr Tatjana Stanojević, lekar opšte medicine

  Limfom je uopšten naziv za rak limfnog sistema. Limfomi čine više od 3% malignih bolesti koje se javljaju širom sveta.
  Limfni sistem predstavlja deo odbrambenog, imunog sistema i sastoji se od međusobno povezanih limfnih sudova, limfnih čvorova i organa koji uključuju: kostnu srž, timus, slezinu i krajnike.

 • Akreditacija ZZZZR "Niš"

  Akreditacija-mRazvoj službe medicine rada u Nišu počeo je davne 1955. godine i već 60 godina se sprovodi zdravstvena zaštita radno aktivne populacije na ovom prostoru. Od početka se radilo na stalnom usavršavanju i unapređivanju uslova rada. Danas je to institucija sa 10 ambulanti širom grada.

  Pouzdan način za stalno unapređenje kvaliteta rada ustanove je sprovođenje akreditacije. Prvo je 2007. godine sprovedena akreditacija radiološke laboratorije po standardu SRPS 17025, a zatim je sertifikovana ustanova po standardu ISO 9001, 2010. godine. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja RS, upravo je privedena kraju akreditacija Zavoda od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

 • Edukacija edukatora: rad na sebi

   

  edukacija edukatora rad na sebi mDana 23.04.2015.godine u velikoj Sali Dispanzera Mašinske industrije održano je predavanje na temu „ Edukacija edukatora: rad na sebi“. Predavač je bila Prof.dr Mirjana Aranđelović, spec.med.rada

 • Andreja Stevanović uspešno operisana u Rusiji

  Andreja-mNaša mala sugrađanka Andreja Stevanović uspešno je, decembra meseca, operisana u Rusiji. Njen tata je poslao fotografije i zahvalio se svima koji su pomogli u prikupljanju novčanih sredstava za odlazak na operaciju.

 • Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“ proslavio svoju slavu Sveti Vasilije Veliki

  slava-mZavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš" proslavio je, 14.januara, slavu Svetog Vasilija Velikog.
  Svečanom činu sečenja kolača pored zaposlenih prisustvovali su predstavnici grada i dugogodišnji saradnici.

 • Možemo li promeniti tok dijabetesa tip 2?

  mozemo-li-promeniti-tok-dijabetesa-tip-2-mDana 20. januara 2015. godine u velikoj sali Dispanzera Mašinske industrije održano je predavanje sa temom „Možemo li promeniti tok dijabetesa tip 2".
  Predavač je bila Mr. sci. med. Nataša Mitrović Perišić.

 • Selektivna beta-blokada kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom

  Selektivna-beta-blokada-kod-pacijenata-sa-arterijskom-hipertenzijom-mDana 25. decembra 2014. godine u velikoj sali Dispanzera Mašinske industrije održano je predavanje sa temom „Selektivna beta-blokada kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom".
  Predavač je bio Mr. sci. med. Ljubodrag Radević.

 • Elektromagnetno zračenje u životnoj sredini

  elektromagnetno-zracenje-u-zivotnoj-sredini-mDana 23. decembra 2014. godine u velikoj sali Dispanzera Mašinske industrije održano je predavanje sa temom „Elektromagnetno zračenje u životnoj sredini".
  Predavač je bio Prim. dr. Dragan Mitić.

 • Ishrana za zdrav i dugovečan život: aktuelnosti u preporukama

  ishrana-za-zdrav-i-dugovecan-zivot-mDana 17. decembra 2014. godine u velikoj sali Dispanzera Mašinske industrije održano je predavanje sa temom „Ishrana za zdrav i dugovečan život: aktuelnosti u preporukama".
  Predavač je bila dr. Ivana Šarac.

 • ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ KONTINUIRANO ORGANIZUJE AKCIJE RANOG OTKRIVANJA ŠEĆERNE BOLESTI I POVIŠENOG KRVNOG PRITISKA

  akcije ranog otkrivanja bolesti-m

  Arterijska hipertenzija i šećerna bolest se danas ubrajaju među najčešća oboljenja, sa prevalencom u stalnom porastu, naročito u razvijenim zemljama sveta. Ova oboljenja su posledica modernog stila života i povećanja broja spoljašnjih etioloških činilaca, među kojima se posebno izdvaja stres na poslu i van posla, gojaznost, pušenje, način života, uslovi rada. 

 • Naopaka evolucija

  naopaka evolucija m

  Dana 09. decembra 2014. godine u velikoj sali Dispanzera Mašinske industrije održano je predavanje sa temom „Naopaka evolucija".

  Predavač je bio Prim. Dr Dragoslav Ilić

 • U ZAVODU ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ obeleženo 45 godina postojanja i rada Sekcije medicine rada medicinskih sestara i tehničara

  45 god sekcije med rada m

  Povodom 45 godina postojanja i rada Sekcije medicine rada medicinskih sestara i tehničara održana je svečanost 28.11.2014. godine u sali Dispanzera Mašinske industrije Zavoda za zdravstvenui zaštitu radnika Niš.

  Jubilej se obeležio u Nišu, gde su, medicinske sestre, davne 1969. godine u industrijski razvijenom gradu formirale prvu Sekciju medicine rada. Sekcija je radila u okviru Saveza zdravstvenih radnika do 05.04.2013. godine kada je registrovana Nacionalna asocijacija udruženja zdravstvenih radnika Srbije, koja broji oko 16.000 članova i u okviru koje rade sedam društava a u okviru društva medicinskih sestra - tehničara i babica rade 27 sekcija. Jedna od njih je i sekcija medicine rada koja je proslavila svoj jubilej.

 • Humanitarna akcija za pomoć Andreji Stevanović

  Humanitarn akcja Andreja m

  Ekipe Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika su 7. i 8.novembra u hipermarketu „DIS“ organizovale akciju merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi.

  Ova akcija bila je humanitarnog karaktera i naši sugrađani koјi su merili krvni pritisk i nivo šećera u krvi imali su mogućnost da ostave dobrovoljni prilog za operaciju sedmogodišnje Andreje Stevanović.

 • Novi pristupi u dijagnozi i terapiji generalizovanog anksioznog poremećaja

  Novi pristupi u dijagnozi i terapiji i generalizovanog anksioznog poremećaja mDana 28. oktobra 2014. godine u velikoj sali Dispanzera Mašinske industrije, održano je predavanje sa temom „Novi pristupi u dijagnozi i terapiji generalizovanog anksioznog poremećaja". Predavač je bila dr. Biljana Vučković.

 • ZZZZR Niš donirao kompjutere školi u Jelašnici i poklone učeniku Predragu Cvetkoviću dobitniku Svetosavske nagrade

  donacija-komp-mOpremanje informatičke učionice u OŠ „Đura Jakšić" u Jelašnici započeto je 13.marta 2014.godine donacijom opreme Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš" koji je obezbedio i poklone za Predraga Cvetkovića, učenika ove škole koji je dobio Svetosavsku nagradu zbog izuzetno dobrog plasmana na takmičenjima iz hemije, fizike i matematike na republičkom nivou za 2013.godinu.

 • ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA „NIŠ“ BRINE O ZDRAVLJU SVOJIH ZAPOSLENIH

  U Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u toku su sistematski preventivni zdravstveni pregledi, koji su za zaposlene besplatni.
  Program sistematskog pregleda zavisi od uzrasne strukture zaposlenih, pola i vrste posla koji obavljaju.
  Sistematski pregled se obavlja najčešće jednom godišnje osim ukoliko lekar ne savetuje drugačije.

 • EDUKACIJA ZAPOSLENIH U ZAVODU ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA „NIŠ“

  U Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš" za zaposlene, u martu mesecu, održava se kurs "Uznapredovalo održavanje života (ALS) i neposredno održavanje života (ILS): KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA i BEZBEDNA DEFIBRILACIJA"

 • PRVA GRUPA KANDIDATA ZA VOZAČE U ZAVODU ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ USPEŠNO ZAVRŠILA OBUKU IZ PRVE POMOĆI

  prva pomoc mKrajem prošle godine Zavod za zdravstvenmu zaštitu radnika u Nišu je dobio odobrenje Ministarstva zdravlja Srbije i odmah započeo obuku kandidata za vozače motornih vozila, pošto ima licencirane predavače i svu neophodnu opremu i prostor. Prva grupa kandidata je započela obuku 13. januara 2014 godine. Obuku je obavio tim akreditovanih doktora i medicinskih sestara u skladu sa Pravilnikom. Ispit je obavljen 18.01.2014 pred Komisijom Zavoda.

 • Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“ proslavio svoju slavu Sveti Vasilije Veliki

  slava-2014-mZavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš" proslavio je, 14.januara, slavu Svetog Vasilija Velikog.

   Svečanom činu sečenja kolača pored zaposlenih prisustvovali su predstavnici grada i dugogodišnji saradnici. Pošto Zavod ima više ambulanti, tradicionalno, svake godine je domaćin druga ambulanta. Ove godine je to bila ambulanta „Jastrebac".

 • Licenca za obuku vozača i kandidata za vozače iz prve pomoći

  ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ je dobio licencu za obuku vozača i kandidata za vozače iz prve pomoći. Obuka će se obavljati u sali Dispanzera Mašinske industrije. Zainteresovani kandidati treba da se jave lično ili na telefon 018 452-34-32- šalter medicine rada.

 • NURDOR

  nurdor1-mPovodom svečanog obeležavanja godišnjice NURDOR-ove Roditeljske kuće, 27.11.2013.godine u Nišu, a u ime Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš" je kao donator i prijatelj ove kuće prisustvovao ovom svečanom događaju.

  Bilo nam je veoma prijatno družeći se sa mališanima i njihovim majkama i daćemo sve od sebe da u skladu sa mogućnostima Zavoda pomognemo ovoj roditeljskoj kući.

 • ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U NIŠU ORGANIZOVAO REPUBLIČKU SEKCIJU ZA MEDICINU RADA

  sekcija-med-rada-mU petak, 25.oktobra 2013. godine održana je Sekcija za medicinu rada Srpskog lekarskog društva na temu "PROFESIONALNI RIZICI TOKOM RADA NA RAČUNARU" u organizaciji Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš. Sastanak je održan uInstitutu za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“,sa početkom u 11:00 sati.

 • Delegacija Švedske posetila Dispanzer Elektronske industrije

  {youtube}AQCMaEzKmIM{/youtube}

   

   

 • Ishrana obolelih od malignih bolesti kolona


  Ishrana-kod-malignih-bolesti-m03.10.2013. godine održano je predavanje članovima Udruženja obolelih od raka i osoba sa stomom „NILKO –Srbije" u Nišu. Tema izlaganja bila je ishrana obolelih od malignih bolesti kolona; primarna i sekundarna prevencija. Predavač je bila Dr. Sonja Stanković subspecijalista ishrane zdravih i bolesnih ljudi.

 • Preventivne aktivnosti Centra za zdravstvenu zaštitu osoba sa invaliditetom

  preventivne-aktivnosti-za-osobe-sa-invaliditetom-m11.07.2013.godine sa početkom u 20h u prostorijama Doma gluvih, ul. Barska br.8 održano je predavanje na temu "Sprečavanje i rano otkrivanje raka debelog creva".

 • Odeljenje za toksikološku dijagnostiku

  Jedna od novina u okviru delatnosti "Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika – Niš" je i pružanje usluga Savetnika za hemikalije.

  U skladu sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10) snabdevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije, dužan je da obezbedi savetnika za hemikalije.

 • ZZZZR Niš na I Kongresu zdravstvenih radnika Srbije

  vrnjacka-banja-2013-mZavod Za Zdravstvenu Zaštitu Radnika Niš (ZZZZR Niš) je učestvovao sa devet radova od ukupno šesnaest, koliko ih je bilo na Sekciji Medicine rada održanoj u Vrnjačkoj banji u periodu od 05.06. do 09.06.2013.godine, na I Kongresu zdravstvenih radnika Srbije u organizaciji Nacionalne Asocijacije Udruženja Zdravstvenih Radnika Niš.

 • Otvoren Centar za preventivnu zaštitu trudnica i Centar za zdravstvenu zaštitu lica sa invaliditetom

  preventivni-m21.03.2013.godine u Dispanzeru Elektronske industrije otvoren je Centar za preventivnu zaštitu trudnica i Centar za zdravstvenu zaštitu lica sa invaliditetom.

 • Proslavljena slava ZZZZR Niš, Sveti Vasilije Veliki

  sveti-vasilije-velikiU petak 18. januara 2013. godine, upriličena je svečana večera u čast obeležavanja krsne slave ZZZZ radnika Niš, Sveti Vasilije Veliki. To je ujedno i bila prilika da se u goste pozovu članovi kolektiva koji su stekli pravo na penziju u predhodnoj godini, kao i poslovni saradnici i prijatelji Zavoda.

 • U fabrici "Jura" otvorena je ambulanta ZZZZR Niš

  jura17.01.2013. godine u fabrici "Jura" otvorena je ambulanta ZZZZR Niš. Ambulanta će raditi radnim danima od 8 – 16 časova.
 • Sastanak u Nišavskom okrugu

  sastanak-nisavski-okrugPredstavnici Republičke inspekcije za zaštitu od jonizujućeg zračenja naložiće ispitivanje rendgen aparata u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Nišavskog okruga, kako bi se utvrdilo pravi razlog nastanka dugih lista čekanja - karakterističnih upravo za ovu vrstu pregleda, zaključeno je na sastanku održanom sa kolegama iz Republičke zdravstvene inspekcije i načelnikom Nišavskog upravnog okruga dr Aleksandrom Cvetkovićem.

 • Svečana dodela sertifikata medjunarodnog standarda ISO 9001/2008 u ZZZZ radnika Niš

  sertifikat2008-mU utorak, 5. maja 2012. godine u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, je upriličena svečana dodela sertifikata medjunarodnog standarda ISO 9001/2008 od strane sertifikacione kuće SGS.

 • Sistem menadžmenta kvalitetom u ZZZZR - vrata za budućnost

  sistem-menadzmenta-mDana 07.03.2012.u sali Dispanzera MIN,u okviru kontinuirane medicinske edukacije, održano je akreditovano predavanje o uvođenju standarda ISO 9001:2008 u ZZZZR. Predavač je bila dr sci med Marina Gavrilović,predstavnik rukovodstva za kvalitet u Zavodu.

 • Dodeljena zahvalnica Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika od Udruženja zdravstvenih radnika Niš

  dodela-zahvalnica-mDana 24.02.2012.godine Udruženje zdravstvenih radnika Niš održalo je Godišnju Svečanu Skupštinu u amfiteatru Niškog Univerziteta. Na sastanku su sumirani rezultati rada Udruženja iz 2011.godine i predstavljen je plan aktivnosti za 2012.godinu.
 • Dokument međunarodne organizacije rada upozorava: zdravlje u vezi sa radom - osnovno ljudsko pravo

  zdravlje-u-vezi-sa-radomU vreme aktuelne finansijske krize ekonomske mere štednje u zdravstvu, posebno kada su u pitanju preventivne medicinske grane, gde pripada i medicina rada, mogu imati dalekosežno negativne posledice po zdravlje ljudi ali i ekonomiju i opstanak društva u celini.

 • Svečano otvorena adaptirana ambulanta Jastrebac i nova apoteka

  nova-ambulanta-mU subotu 18. novembra 2011. godine, zvanično je puštena u rad adaptirana ambulanta Jastrebac u ulici 12. februar br. 82, na teritoriji gradske opštine Crveni Krst, kao i novootvorena apoteka.

 • Služba za laboratorijsku dijagnostiku ZZZZ radnika Niš, uspešno je obnovila akreditaciju

  Planom rada za 2011. godinu, menadžment ZZZZ radnika Niš je predvideo uvodjenje medjunardnog standarda ISO 9001/2008, kao i obnovu i proširenje akreditacije metoda u Odeljenju za zaštitu od zračenja i Odeljenju za toksikologiju Zavoda.

 • ZZZZR na 7. simpozijumu o profesionalnim bolestima disajnih organa sa međunarodnim učešćem

  zlatibor-mOd 28. do 30. septembra 2011.godine na Zlatiboru je održan sedmi simpozijum o profesionalnim bolestima disajnih organa sa međunarodnim učešćem.

 • Podrške stranaca regionalnom centru za promociju zdravlja na radnom mestu ZZZZR u Nišu - pozivi za međunarodnu saradnju

  box4

  Ambicije i težnje da aktivnosti Centra pri njegovom otvaranju pre dve godine, između ostalog, budu usmerene ka holističkom sagledavanju zdravlja njegovih krajnih korisnika – radnika - primenom salutogenog koncepta rada, izgledale su teško ostvarljive i gotovo nemoguće.

 • Sudsko medicinsko veštačenje u medicini rada

  vrnjacka-banjaU Vrnjačkoj Banji od 11-14. maja 2011. godine održan jedanesti simpozijum sa međunarodnim učešćem na temu sudsko medicinskog veštačenja u medicini rada.
 • ZZZZ radnika Niš, dobitnik prvomajske nagrade - Povelje sa zlatnom plaketom

  prvi-maj-mSavez samostalnih sindikata grada Niša tradicionalno obeležava Prvi maj – Međunarodni praznik rada.
  Tim povodom sumirajući i uvažavajući napore i postignute rezultate rada, najboljim sindikalnim organizacijama, kolektivima kao i pojedincima – sindikalnim aktivistima dodeljuju se kolektivna i pojedinačna priznanja – Povelja sa zlatnom plaketom.
 • Zašto je gojaznost bolest a ne samo faktor rizika?

  gojaznost_mDana 28.04.2011., sa početkom u 13 h, u velikoj sali ambulante MIN-a održano je predavanje sa temom "Zašto je gojaznost bolest a ne samo faktor rizika?"
  Predavač je bila dr Sonja Stanković, spec.medicine rada i subspecijalista ishrane zdravih i bolesnih ljudi.
 • ISO 9001/2008 u ZZZZ radnika Niš

  iso-mStručni sastanak zaposlenih u ZZZZ radnika Niš, održan 07.04.2011. godine u Dispanzeru MIN-a, bio je posvećen edukaciji na temu Primena sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) prema standardu ISO 9001/2008 u zdravstvenim ustanovama. Predavač je bio Prof Dr Vladimir Popović, penzionisani profesor medicine rada i doskorašnji član kolektiva Zavoda, sada ekspert za standard sisteme (JQS).
 • Putevi i stranputice hemodinamike perifernog krvotoka

  hemodinamika-mU sredu, 30. marta 2011. godine, u velikoj sali Dispanzera MIN-a održano je predavanje, sa temom "Putevi i stranputice hemodinamike perifernog krvotoka". Predavač je bio Prim.dr Dragoslav Ilić, specijalista medicine rada.

 • Matični mleč – prirodni biostimulator, bioregenerator, imunomodulator

  mlec-mU četvrtak, 17.03.2011.godine, u velikoj sali Dispanzera MIN-a, održano je drugo akreditovano predavanje kontinuirane medicinske edukacije za tekuću godinu. Predavač je bila dr Verica Milojković, specijalista opšte medicine a tema: Matični mleč – prirodni biostimulator, bioregenerator, imunomodulator.

 • Hrana - izvor sreće i/ili straha

  hrana-izvor-srece-mU četvrtak, 10.03.2011.godine, u velikoj sali Dispanzera MIN, održano je prvo akreditovano predavanje kontinuirane medicinske edukacije za tekuću godinu. Predavač je bila dr sci med Marina Gavrilović,a tema "hrana" zainteresovala je sve profile zdravstvenih radnika u Zavodu.

 • Transport i životna sredina

  eko

  U Nišu održan Pripremni konsultativni sastanak na temu TRANSPORT i ŽIVOTNA SREDINA za učesnike iz južne i istočne Srbije. Organizatori skupa: Projektni konzorcijum u okviru SECTOR II programa Regionalnog centra za zaštitu životne sredine za centralno istočnu Evropu (REC) i Oblasna razvojna agencija "Jug".
  Ispred Regionalnog Centra za promociju zdravlja na radnom mestu u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu, sastanku je prisustvovala Prof dr Mirjana Aranđelović.

 • Celebration 2011

  celebration2011_mU petak 14. januara 2011.godine, upriličena je svečana večera u čast obeležavanja krsne slave ZZZZ radnika Niš, Sveti Vasilije Veliki. Proslava je održana u restoranu Bolji život, a prisutne je zabavljao istoimeni orkestar.

 • U ZZZZ radnika Niš proslavljena je Krsna slava Sveti Vasilije Veliki

  slava140111U petak 14. januara 2011. godine, zaposleni u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, svečano su proslavili Krsnu slavu, Svetog Vasilija Velikog. Domaćin slave je bio je Prim Dr Dragoslav Ilić, koji je prema tradiciji deo slavskog kolača predao narednom domaćinu slave Dr Sladjani Madić.
 • Diabetesna polineuropatija – od prevencije do terapijskih mogućnosti

  dijabetes_mU Organizaciji ZZZZ radnika Niš i Farmaceutske kompanije Berlin Chemie Menarini, u četvrtak 9. decembra 2010. godine, održan je stručni sastanak sa predavanjem iz oblasti diabetesne polineuropatije. Tema predavanja je bila Diabetesna polineuropatija – od prevencije do terapijskih mogućnosti. Predavač, Prof Dr Dragana Lavrnić – Klinički centar Srbije, Institut za neurologiju Beograd

 • Potpisan Ugovor o uređenju međusobnih odnosa između Medicinskog fakulteta u Nišu i ZZZZR Niš

  ugovor_mDanas je u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Niš potpisan Ugovor o uređenju međusobnih odnosa između Medicinskog fakulteta u Nišu i Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš.

 • Opravdanost i način procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

  opravanost_procene_mDana 02.12.2010. u velikoj sali Dispanzera Mašinske industrije održano je predavanje sa temom "Opravdanost i način procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini". Predavač je bila Mr sci med Dr Vesna Veljović, specijalista medicine rada.

 • Primena menadžmenta u zdravstvu

  menadzment_u_zdravstvu_mDana 30.11.2010. održano je predavanje sa temom "Primena menadžmenta u zdravstvu". Predavač je bila Dragana Đorđević, viša medicinska sestra.

 • Elektromagnetno zračenje i mobilna telefonija

  zracenje_mDana 23.11.2010. u velikoj sali Dispanzera Mašinske industrije održano je predavanje sa temom „Elektromagnetno zračenje i mobilna telefonija“. Predavač je bio Prim.dr Dragan Mitić, specijalista medicine rada.

 • Neuro-lingvističko programiranje (NLP) u funkciji ličnog razvoja i bolje komunikacije u svakodnevnom radu

  nlp_mEdukacija Edukatora: U organizaciji Regionalnog Centra za promociju zdravlja na radnom mestu, 10.11.2010.godine u 13 h u prostoru dispanzera MIN-a održano je promotivno predavanje na temu: NLP Komunikacijski model i efikasnost komunikacije u svakodnevnoj medicinskoj praksi. Predavač je bila Dragana Mladenović NLP trener & coach, soc. pedagog

 • Svečana akademija – 55 godina sa Vama

  akademija_m U Nišu je u petak 29. oktobra 2010. godine u Domu vojske, održana svečana akademija Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, povodom obeležavanja jubileja 55 godina postojanja službi medicine rada u Nišu u okviru različitih organizacionih institucija.

 • Okrugli sto: Zdravlje radnika u Srbiji - obaveza ili potreba

  okrugli_sto_mU organizaciji Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš i Saveza samostalnih sindikata grada Niša, u sredu 27.10.2010. godine u 10 sati, u prostorijama sindikata u ul. Balkanska br. 2 u Nišu održan je Okrugli sto na temu: Zdravlje radnika u Srbiji - obaveza ili potreba.
 • Promocija monografije u Niškom kulturnom centru

  monografija_mU utorak 26.10.2010 u Niškom kulturnom centru ljubitelji pisane reči, imali su priliku da prisustvuju promociji interesantne monografije čiji je naslov Medicina rada u Nišu juče, danas, sutra i čiji je izdavač Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš.
 • Proglašena nedelja medicine rada u Nišu

  55god_konf_mPovodom obeležavanja značajnog jubileja 55 godina postojanja službi medicine rada u Nišu, danas je u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Niš održana Konferencija za štampu na kojoj je objavljeno, da je predstojeća nedelja proglašena nedeljom medicine rada u Nišu i da će biti obeležena brojnim aktivnostima.

 • Propolis – primena u medicini kao pomoćno lekovito sredstvo

  propolis_m U četvrtak 14.10.2010g u 13h u Sali Dispanzera MIN-a, po predviđenom programu kontinuirane edukacije medicinskih radnika, akreditovani predavač dr Verica Milojković, specijalista opšte medicine, zaposlenima u Zavodu Za Zdravstvenu Zaštitu Radnika održala je predavanje „Propolis – primena u medicini kao pomoćno lekovito sredstvo".
 • SAVREMENI RENTGEN APARAT-POKLON GRADA NIŠA

  rendgen_mU četvrtak, 07.10.2010.godine, u prostorijama Dispanzera MIN, svečano je pušten u rad novi, savremeni rentgen aparat koji je grad Niš donirao Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu.

 • Akreditovano predavanje: Dijagnoza i prevencija osteoporoze

  osteoporoza_mAkreditovano predavanje održano je 30.09.2010. na temu „Dijagnoza i prevencija osteoporoze“. Predavač je bio Prim.dr Dragan Đorđević, specijalista medicine rada.

 • Zaštita na radu - multidisciplinarno ostvarivanje bezbednosti i zravlja na radu

  tara2010Pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, u vremenu od 05 do 09.10.2010 godine na Tari, održana je Sedma nacionalna konferencijia sa međunarodnim učešćem pod naslovom: ″ZAŠTITA NA RADU - Multidisciplinarno ostvarivanje bezbednosti i zravlja na radu″.

 • Mesto i uloga sluha u životu čoveka i njegovo reagovanje na buku

  predavanje2608010_mU četvrtak 26. avgusta ove godine, u Sali Dispanzera MIN, po predviđenom programu kontinuirane edukacije medicinskih radnika, u Dispanzeru medicine rada MIN-a, akreditovani predavač Prim.dr Dragoslav Ilić, specijalista medicine rada, zaposlenima u Zavodu predstavio se svojom besedom pod naslovom: "Mesto i uloga sluha u životu čoveka i njegovo reagovanje na buku"

 • Primedbe na Zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju koje se odnose na oblast medicine rada

  Komisija za medicinu rada UO Komore zdravstvenih ustanova Srbije je na sednici održanoj 5. avgusta 2010 godine, definisala predlog primedbi na Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Sl.glasnik RS 107/05) i Zakon o zdravstvenom osiguranju (Sl.glasnik RS 107/05) koje treba dodati Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, a koje se odnose na oblast medicine rada.

 • Nomenklatura i minimalne cene usluga u oblasti medicine rada

  Komisija za medicinu rada Lekarske komore Srbije je dala predlog Nomenkature sa minimalnim cenama usluga u oblasti medicine rada u državnoj praksi, a u cilju zaštite dostojanstva struke i kvaliteta rada u ovoj oblasti zdravstvene zaštite.
  Komisija za medicinu rada Upravnog odbora Komore zdravstvenih ustanova je razmatrala navedeni predlog, dala pozitivno mišljenje, a zatim ga prosledila Upravnom odboru Komore, koji ga je i usvojio na sednici održanoj 1. jula 2010 godine.

 • Komisija za medicinu rada UO Komore Zdravstvenih ustanova Srbije dala je predlog za izmenu i dopunu Pravilnika RZZO

  Komisija za medicinu rada je poslala zahtev (predlog)Upravnom odboru Komore zdravstvenih ustanova Srbijeza izmenu i dopunu pozitivnih propisa (Pravilnika RZZO) u cilju obezbedjenja uslova za obavljanje delatnosti medicine rada u budućem periodu.

 • Održano prvo akreditovano predavanje

  U Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“ dana 16.06.2010. u Sali Dispanzera MIN, održano je prvo akreditovano predavanje u sklopu kontinuirane medicinske edukacije. Predavač je bila dr sci med Marina Gavrilović, specijalista medicine rada, sa temom „Sindrom sagorevanja na radu – vredi li?“.

 • Međunarodi dan sestrinstva

  U Nišu je 15. maja 2010. godine u Domu vojske Niš, održana svečana Akademija povodom Međunarodnog Dana sestrinstva. Tom prilikom, dodeljene su nagrade najboljim zdravstvenim radnicima za 2009 god.

 • Formirana Komisija za medicinu rada, pri Komori zdravstvenih ustanova Srbije

  U prostorijama Komore zdravstvenih ustanova Srbije, dana 13 maja 2010 godine, održana je konstitutivna sednica Komisije za medicinu rada Upravnog odbora Komore. Za predsednika komisije, jednoglasno je izabran Mr sci med Dr Ljubodrag Radević, direktor ZZZZ radnika Niš, a za zamenika predsednika Prof Dr Nada Mačvanin, načelnik službe medicine rada ZZZZ radnika Novi Sad.

 • Predavanje na temu: Ocena radne sposobnosti kod oboljenja kardiovaskularnog sistema

  Preedavanje: Ocena radne sposobnostiPredavanje na temu Ocena radne sposobnosti kod oboljenja kardiovaskularnog sistema održano je u sali za sastanke MIN-a 4. maja 2010. Predavač je bio Prof. Dr Jovica Jovanović, specijalista medicine rada i interne medicine.

 • Arterijska hipertenzija bolest savremenog sveta

  Arterijska hipertenzijaU okviru redovnih mesečnih stručnih sastanaka u organizaciji Regionalnog centra za promociju zdravlja na radnom mestu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, održano je predavanje iz oblasti kardiologije u Dispanzeru Mašinske industrije.

 • Moderan ultrazvučni aparat - poklon Grada Niša

  Moderan ultrazvuk - Poklon Grada NišaPacijentima koji se leče u ZZZZ radnika Niš je na raspolaganju od juče novi ultrazvučni aparat. Naime donacijom Grada Niša, Zavod je bogatiji za još jedan ultrazvučni aparat, marke Esaote tip My Lab 50, namenjen za ultrazvučni pregled srca, stomaka, dojke, mekih tkiva, štitne šlezde, ginekološki pregled i Kolor dopler pregled krvnih sudova.

 • Izveštaj o radu Komisije za medicinu rada Lekarske komore Srbije

  Na aprilskoj sekciji medicine rada održanoj 16. aprila u Somboru, Dr Sladjana Majkić predsednik Komisije za medicinu rada pri Lekarskoj komori, podnela je izveštaj o najnovijim aktivnostima Komisije.

 • Sombor - aprilska sekcija za medicinu rada

  U Somboru je 16.04.2010. godine održan stručni sastanak Sekcije za medicinu rada u organizaciji Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva.

 • Dijagnoza dispepsije se postavlja u ordinacijama opšte medicine

  Dijagnoza dispesijeU organizaciji farmaceutske kompanije AstraZeneca, dana 17. marta 2010. godine u velikoj sali Dispanzera MIN-a održan je stručni sastanak iz oblasti gastroenterologije sa temama:

  1. Gastroezofagealna refluksna bolest GERB, i
  2. Dispepsija
 • Ekologija rada - primer dobre prakse

  Ekologija rada - primer dobre prakseNačin na koji ljudi obavljaju poslove, kako su preduzeća organizovana, kako dizajniraju poslove i grade korporativnu kulturu ima visok uticaj na okolinu tako da i uloga rada i radnog mesta u dopinosu smanjenja efekta staklene bašte može biti velika.

 • Depresija u svakodnevnoj lekarskoj praksi

  Depresija u svakodnevnoj praksiU organizaciji Farmaceutske kuće PFIZER, dana 10.02.2010. u velikoj sali Dispanzera MIN-a održan je sastanak na temu: Depresija u svakodnevnoj lekarskoj praksi. Predavač je bila dr. Biljana Vučković – specijalista, neuropsihijatar u ZZZZR- Niš.

 • Inicijativa: Nomenklatura i minimalne cene usluga u oblasti medicine rada

  Inicijativa ZZZZR NišNa inicijativu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu, a u organizaciji Regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju, 29.januara 2010 godine je održan sastanak predstavnika ustanova primarne zdravstvene zaštite Jugoistočne Srbije koje u svojoj organizaciji imaju službu medicine rada.

 • Celebration

  Svečana večeraU petak, 15. januara 2010. upriličena je svečana večera u čast obeležavanja krsne slave Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, Sveti Vasilije Veliki. Proslava je održana u restoranu Bolji život, a prisutne je zabavljao orkestar Bumerang.

 • Sveti Vasilije Veliki – krsna slava ZZZZ radnika Niš

  Slava Sveti Vasilije VelikiU četvrtak, 14. januara 2010. godine, zaposleni u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, svečano su proslavili Krsnu slavu, Svetog Vasilija Velikog. Rezanje slavskog kolača obavio je Njegovo preosveštenstvo, Vladika Niški, gospodin Irinej.

 • Upravljajmo stresom pre nego što on počne da upravlja nama; Moguć pristup u prevenciji: co-management

  Upravljanje stresomStres na radnom mestu u uslovima savremenog poslovanja dobija sve više dimenziju moderne epidemije. Način na koji se radne organizacije, kompanije, srednja i mala preduzeća suočavaju sa stresom postaće glavni strategijski faktor u globalnom nadmetanju.

 • Umeće opažanja emocija

  Umeće opažanja emocijaRegionalni Centar za promociju zdravlja na radnom mestu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika- Niš je, 14.12.2009. god., organizovao edukativni sastanak na temu: "Šta je to emocionalna inteligencija? Kako utiče na rad, učenje, komunikaciju i naše mentalno zdravlje?

  Predavač je bila Prof. Aleksandra Kostić- socialni psiholog sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

 • Izazovi i primeri dobre prakse u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; Pismo lekara medicine rada Srbije

  Sava centarU organizaciji Ministarstva rada i socijalne politike, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu i kompanije Holcim / Srbija, 11. decembra 2009. godine u Sava centru, održan je Okrugli sto na temu "Izazovi i primeri dobre prakse u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu".

 • Stručni sastanak u organizaciji Farmaceutske kompanije Merck

  Stručni sastanak u organizaciji Farmaceutske kompanije MercDana 18. novembra 2009. godine u ZZZZ radnika Niš u Sali za sastanke Dispanzera MIN, održan je stručni sastanak iz oblasti interne medicine - kardiologije, na temu Lečenje arterijske hipertenzije kombinovanim antihipertenzivnim lekovima.

  Predavač je bio Prof. Dr Ivan Tasić, pomoćnik direktora za naučno-istraživačku delatnost u Institutu za lečenje i rehabilitaciju "’Niška Banja" ’i Profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu na predmetu Interna medicina.

 • Samoprocena radne sposobnosti

  Samoprocena radne sposobnostiZavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, brojnim aktivnostima koje preduzima, nastoji da se kontinuirano stručno usavršava i razvija, ali i da svoja iskustva u radu podeli sa drugima radi opšteg dobra i dobra društva u celini.

 • Održan sastanak sekcije medicine rada SLD u Nišu

  Sekcija medicine rada, Niška Banja 09U prelepom ambijentu Niške Banje 30. 10. 2009. godine u kongresnoj Sali hotela "Radon" sa početkom u 11 sati održan je sastanak sekcije medicine rada srpskog lekarskog društva. Domaćin sekcije po tradiciji za oktobar mesec bio je Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš. Sastanku je prisustvovalo 150 učesnika iz cele Srbije. Skup je otvorio i pozdravio direktor Zavoda, Mr. sci. dr Ljubodrag Radević. Pozdravnu reč prisutnima uputio je i dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

 • Usvojen Etički kodeks za stručnjake iz oblasti medicine rada

  Usvojen Etički kodeksNa sastanku sekcije medicine rada u organizaciji SLD koji je održan u Nišu, 30.10. 2009. godine, usvojen je Etički kodeks za stručnjake u medicini rada. Ovaj kodeks predstavlja prvi nezvanični prevod takvog dokumenta koji je sačinila međunarodna komisija za zdravlje na radu ICOH i stavila ga na raspolaganje svima koji su zainteresovani za razvoj sopstvene kulture rada ali i razvoj kulture rada onih zbog kojih ovi stručnjaci postoje – radnika i njihovih poslodavaca.

 • Lekari Zavoda obišli niške zanatlije

  Kazandžijsko sokače u NišuU sredu, 28. oktobra 2009. godine, medicinska ekipa ZZZZ radnika obišla je dve stare niške zanatske radionice – saračku i sajdžijsku radnju, u skladu sa već ranije potpisanim Protokolom o saradnji između Zanatske komore grada i ZZZZ radnika u Nišu.

 • Edukacija edukatora: Pravilnom ishranom do zdravlja

  Edukacija edukatora: Pravlinom ishranom do zdravljaSastanak lekara 14.10.2009. godine u Dispanzeru MIN-a bio je posvećen edukaciji na temu Pravilna ishrana kod radno aktivnog stanovništva. Predavač je bila Doc Dr Maja Nikolić sa Medicinskog fakulteta u Nišu. Cilj sastanka i ove edukacije je da lekari steknu nova znanja iz oblasti koja se bavi ishranom uopšte, ali i pravilnom ishranom radno aktivnog dela stanovništva i na taj način postanu promoteri iste u svakodnevnom radu.

 • Zajedno do zdravog radnika na zdravom radnom mestu

  Tara 2009. U organizaciji Saveza zaštite na radu Vojvodine održan je VI stručni simpozijum o zaštiti na radu "TARA 2009".

  U vremenu od 6-10. oktobra 2009. godine, sagledani su svi aspekti zaštite na radu: društveni, organizacioni, tehničko-tehnološki, ekonomski, medicinski, psihosocijalni i pravni.

 • Održan 11. Kongres Medicine rada na Kopaoniku

  11. Kongres Medicine rada - KopaonikJedanaesti Kongres Medicine rada sa međunarodnim učešćem, održan je na Kopaoniku u vremenu od 16. do 19. septembra 2009. godine. Organizator kongresa bilo je Srpsko lekarsko društvo–sekcija za medicinu rada. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš bio je jedan od koorganizatora i aktivni učesnik Kongresa.

 • Započeta Edukacija Edukatora u ZZZZ radnika Niš

  Edukacija edukatoraSastankom lekara Zavoda 09.09.2009. godine u prostoru dispanzera MIN-a obeležen je početak ubuduće redovnih aktivnosti ovog Zavoda na edukaciji edukatiora. Ove aktivnosti su iz delokruga rada nedavno otvorenog Regionalnog centra za promociju zdravlja na radnom mestu pri Zavodu. Prva edukacija bila je posvećena temama iz oblasti komunikacije i asertivnog ponašanja.

 • Tribina "Zdrav radnik na radnom mestu"

  Tribina 29. jula 2009. u Zanatskoj komori Srbije u Nišu, održana je tribina "Zdrav radnik na radnom mestu" koju je organizovao Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika. Tom prilikom, potpisan je Protokol o uzajamnoj saradnji, između direktora ZZZZR Niš, Mr. Sci med. dr Ljubodraga Radevića i predsednika Zanatske komore Srbije, dipl. ing. Blagoja Stanisavljevića, radi stvaranja kvalitetnijih uslova za saradnju na ostvarivanju zaštite zdravlja radnika u malim i srednjim preduzećima i zanatskim radnjama.

 • Sastanak u Ministarstvu zdravlja

  Posle održane tribine 25. juna 2009. godine na Novom Beogradu, pod nazivom Aktuelni problemi zaštite zdravlja na radu u Republici Srbiji sa posebnim osvrtom na mesto i ulogu medicine rada u njihovom rešavanju, usledio je poziv iz Ministarstva zdravlja za sastanak sa predstavnicima službi medicine rada. Komisija za medicine rada Lekarske komore, poslala je svoje predstavnike Prof Dr Aleksandra Milovanovića, Mr Dr Ljubodraga Radevića, Prim Dr Branka Milićevića i Dr Živanu Medigović.
  Sastanak je održan 17. jula 2009. godine.

 • Aktuelni problemi zaštite zdravlja na radu u Republici Srbiji

  U Beogradu je 25 juna 2009 godine, u Kongresnoj sali opštine Novi Beograd, sa početkom u 10:30, održana tribina u organizaciji Lekarske komore Srbije, sa temom "Aktuelni problemi zaštite zdravlja na radu u Republici Srbiji sa posebnim osvrtom na mesto i ulogu medicine rada u njihovom rešavanju".

  Cilj tribine je bio da se skrene pažnja na ozbiljno narušeno zdravlje zaposlenih u Srbiji kao zemlji u tranziciji i istakne potreba da država Srbija i Ministarstvo zdravlja preduzmu sve mere, kako bi se poboljšala njihova zdravstvena zaštita.

 • Otvoren prvi regionalni centar za promociju zdravlja na radnom mestu

  Reg. centar za promociju zdravljaDana 23.06.2009. godine, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu je svečano otvorio i pustio u rad Regionalni Centar za promociju zdravlja na radnom mestu prvi takav u zemlji Srbiji. Centar je oformljen zahvaljujući zajedničkom angažmanu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Gradske uprave grada Niš i Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu sa vizijom „Zdrav radnik na zdravom radnom mestu“.

 • Potpisan memorandum o saradnji

  Potpisivajne Memoranduma o saradnjiDana 19. marta 2009 u Nišu je potpisan memorandum o saradnji izmedju Gradske uprave Niš, Medicinskog fakulteta i Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš. Gradski većnik Prof. Dr Žarko Orlović, Prof. Dr Borislav Kamenov i Direktor ZZZZ radnika Nis, Mr sci med Dr Ljubodrag Radević, kao podpisnici ovog važnog dokumenta, saglasni su da će zajedničkim učešćem i multidisciplinarnim pristupom problemu zdravstvene zaštite radnika, unaprediti i sačuvati zdravlje istih.

 • Svečana dodela licenci lekarima ZZZZ radnika Niš

  U organizaciji Lekarske komore Srbije – Regionalne lekarske komore jugoistočne Srbije, dana 30.12.2008. godine, na svečanosti u Dispanzeru Mašinske industrije u Nišu, dodeljene su licence lekarima Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš.