uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Etički odbor

Etički odbor je stručno telo koje prati pružanje i sprovođenje zdravstvene zaštite na načelima profesionalne etike. Prati i analizira primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti, prati i analizira etičnost odnosa između zdravstvenih radnika i pacijenata, posebno u oblasti davanja saglasnosti pacijenata za predloženu medicinsku meru.

Prati, analizira i daje mišljenje o primeni načela profesionalne etike u prevenciji, dijagnostici, lečenju, rehabilitaciji, istraživanju, kao i uvođenju novih zdravstvenih tehnologija, doprinosi stvaranju navika za poštovanje i primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti, vrši stalnu savetodavnu funkciju po svim pitanjima u obavljanju zdravstvene zaštite, a razmatra i druga etička pitanja u obavljanju delatnosti Zavoda.

Članovi Etičkog odbora su:

1. Mr. sci. med. dr. Ljubodrag Radević, spec. interne medicine – magistar kardiologije
2. Dr. Dragana Milutinović, spec. opšte medicine
3. Dr. Vladan Marković, spec. radiolog
4. Dr. Mirjana Popović, droktor medicine
5. Dr. Jasmina Stanojević, spec.opšte medicine
6. Ivana Simonović, dipl. pravnik, zaposlena u Centru za socijalni rad Niš
7. Ivana Stanković, dipl. pravnik, zaposlena u Domu zdravlja Niš

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019