uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Javni oglas - za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Na osnovu člana člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajna i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS” broj 1/15), člana 6. i 7. Pojedinačnog kolektivnog ugovora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” broj 196 od 18.01.2016.godine, Izmena Kadrovskog plana Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” broj 112-01-505/2017-02 od 24.10.2017.godine, Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-11613/2017/2016 od 28. novembra 2017. godine, Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj 1045 od 26.03.2018.godine, Direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš” raspisuje
OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 meseci.

 I
Oglašava se prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 meseci za sledeća radna mesta :

Doktor medicine za rad na poslovima izabranog lekara u Službi opšte medicine
-2 izvršioca

...

 

Kompletan i potpun oglas možete preuzeti ovde.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019