informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Oftalmološki pregledi u Udruženju za hendikepirana lica “Hendikep” i Domu zdravlja u Dimitrovgradu.

oftalmološki pregledi hendikep dimitrovgrad m29.05.2019.godine su obavljeni oftalmološki pregledi u udruženju za hendikepirana lica “Hendikep” u Dimitrovgradu, a u okviru realizacije projekta “Rano otkrivanje glaucoma kod osoba sa invaliditetom” koji se finansira od strane Ministarstva spoljnih poslova R.Bugarske. Osobe sa invaliditetom su imale priliku da budu pregledane u prostoru u kome borave, da dobiju savete i edukativni material. Vidno je bilo zadovoljstvo članova udruženja pregledima koje su obavili.


Zbog izuzetno velikog interesovanja stanovnika opštine Dimitrovgrad za oftalmološke preglede koji su predhodno obavljeni 04. aprila 2019.godine, 30. maja 2019.godine je nastavljena projektna aktivnost vezana za rano otkrivanje glaucoma u Domu zdravlja Dimitrovgrad. Pregledano je 79 osoba, a kod izvesnog broja su izmerene povišene vrednosti očnog pritiska. Održana je edukativna prezentacija o značaju ranog otkrivanja glaucoma, podeljen edukativan material, a osobe kod kojih su utvrđene povišene vrednosti očnog pritiska dobile su preporuku da se jave nadležnom oftalmologu.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019