uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Privremeno zatvaranje bolnice u hali Čair i Centroturistu

privremeno zatvaranje bolnice cair mOdlukom Kriznog štaba Grada Niša, dana 23.04.2020.godine je zatvorena i stavljena u stanje mirovanja privremena bolnica u hali Čair i Centroturist u kojoj su bili smeštani pacijenti sa lakšom kliničkom slikom zarazne bolesti COVID 19 izazavane novim korona virusosm SARS-CoV-2. Zavod je 12.04.2020.godine preuzeo delimičnu, a od 15.04.2020.godinu kompletnu organizaciju i lečenje pacijenata u hali Čair. Dana 23.04.2020.godine ekipa Zavoda koja je radila u dnevnoj smeni je posle okončanja svih potrebnih radnji napustila ovu privremenu bolnicu.
Rad u gore pomenutoj privremenoj bolnici je bio veliki izazov za zaposlene u Zavodu na koji smo odgovorili na najbolji mogući način. Dobra organizaciji i pregrupisavanje kadra svih struktura je omogućila da zadovoljimo potrebe privremene bolnice, ali i da pružimo potrebne usluge pacijentima koji zdravstvenu zaštitu ostavaruju u svim službama Zavoda.


Kako je iza svih nas jedan težak period i kako smo prema informacijama nadležnih, na pravom putu da ovu epidemiju stavimo pod kontrolu i pobedimo je, zahvaljujem se svima koji su neposredno i posredno doprineli da se kompletna organizacija, nadzor i lečenje pacijenata, kao i druge usluge pruže na najbolji, najbrži i najbezbedniji način.
Naročito ističem zahvalnost :
 - Kriznom štabu Grada Niša na ukazanom poverenji!!!
 - Dr Saši Živiću, gradskom većniku za zdravstvo i članu Kriznog štaba za nesebičnu podršku i pomoć u organizaciji rada ove privremene bolnice!!!
 - Zapolenima u Zavodu, naročito lekarima, medicinskim sestrama, laboratorijskim tehničarima, higijeničarkama, administartivnim radnicima i    vozačima koji su bili direktno ukuljučeni u rad privremene bolnice, kao o koordinatoru Prof. dr Jovici Jovanoviću!!!
 -  Kliničkom centru Niš koji je uspostavio ovu privremenu bolnicu i uz edukaciju zaposlenih Zavoda preneo Zavodu ovu bolnicu na dalju organizaciju i funkcionisanje, Domu zdravlja koji je obezbeđivao usluge laboratoriske dijagnostike, JKP “Medijana“ koja je doprinela da higijena u hali Čair bude na visokom nivou, RFZO-u – Filijali u Nišu na obezbeđenoj zaštitnoj opremi i lekovima, Vojsci Republike Srbije, donatorima i svima koji su učestvovali u radu ove privremene bolnice!!!
Zahvaljujem se i svim pacijentima kojima smo pružali zdravstenu zaštitu u hali Čair, na njihovom strpljenju, razumevanju i podršci, kao i pacijentima kojima smo u vreme obezbeđivanja privremene bolnice, zdravstvenu zaštitu pružali samo u dve zdravstvene stanice i to: Dispanzer MIN i Dispanzer DIN.
DIREKTOR ZAVODA
dr Slađana Majkić

 

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019