uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Privremeno zatvaranje bolnice u hali Čair i Centroturistu

privremeno zatvaranje bolnice cair mOdlukom Kriznog štaba Grada Niša, dana 23.04.2020.godine je zatvorena i stavljena u stanje mirovanja privremena bolnica u hali Čair i Centroturist u kojoj su bili smeštani pacijenti sa lakšom kliničkom slikom zarazne bolesti COVID 19 izazavane novim korona virusosm SARS-CoV-2. Zavod je 12.04.2020.godine preuzeo delimičnu, a od 15.04.2020.godinu kompletnu organizaciju i lečenje pacijenata u hali Čair. Dana 23.04.2020.godine ekipa Zavoda koja je radila u dnevnoj smeni je posle okončanja svih potrebnih radnji napustila ovu privremenu bolnicu.
Rad u gore pomenutoj privremenoj bolnici je bio veliki izazov za zaposlene u Zavodu na koji smo odgovorili na najbolji mogući način. Dobra organizaciji i pregrupisavanje kadra svih struktura je omogućila da zadovoljimo potrebe privremene bolnice, ali i da pružimo potrebne usluge pacijentima koji zdravstvenu zaštitu ostavaruju u svim službama Zavoda.


Kako je iza svih nas jedan težak period i kako smo prema informacijama nadležnih, na pravom putu da ovu epidemiju stavimo pod kontrolu i pobedimo je, zahvaljujem se svima koji su neposredno i posredno doprineli da se kompletna organizacija, nadzor i lečenje pacijenata, kao i druge usluge pruže na najbolji, najbrži i najbezbedniji način.
Naročito ističem zahvalnost :
 - Kriznom štabu Grada Niša na ukazanom poverenji!!!
 - Dr Saši Živiću, gradskom većniku za zdravstvo i članu Kriznog štaba za nesebičnu podršku i pomoć u organizaciji rada ove privremene bolnice!!!
 - Zapolenima u Zavodu, naročito lekarima, medicinskim sestrama, laboratorijskim tehničarima, higijeničarkama, administartivnim radnicima i    vozačima koji su bili direktno ukuljučeni u rad privremene bolnice, kao o koordinatoru Prof. dr Jovici Jovanoviću!!!
 -  Kliničkom centru Niš koji je uspostavio ovu privremenu bolnicu i uz edukaciju zaposlenih Zavoda preneo Zavodu ovu bolnicu na dalju organizaciju i funkcionisanje, Domu zdravlja koji je obezbeđivao usluge laboratoriske dijagnostike, JKP “Medijana“ koja je doprinela da higijena u hali Čair bude na visokom nivou, RFZO-u – Filijali u Nišu na obezbeđenoj zaštitnoj opremi i lekovima, Vojsci Republike Srbije, donatorima i svima koji su učestvovali u radu ove privremene bolnice!!!
Zahvaljujem se i svim pacijentima kojima smo pružali zdravstenu zaštitu u hali Čair, na njihovom strpljenju, razumevanju i podršci, kao i pacijentima kojima smo u vreme obezbeđivanja privremene bolnice, zdravstvenu zaštitu pružali samo u dve zdravstvene stanice i to: Dispanzer MIN i Dispanzer DIN.
DIREKTOR ZAVODA
dr Slađana Majkić

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019