uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 14.-18.6.2021.g.

korona 1 m Dana 14.6.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 65 pacijenata. Od ovog broja 24 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 41 pacijenta obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 5 pacijenta antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 18 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena dva pacijenta za rendgengrafiju pluća i tri pacijenta za PCR test.

Dana 15.6.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 55 pacijenata. Od ovog broja 19 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 36 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 6 pacijenata antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 18 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test.


Dana 16.6.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 60 pacijenata. Od ovog broja 22 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 38 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 6 pacijenata antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 17 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test.

 

Dana 17.6.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javio na pregled 41 pacijent. Od ovog broja 12 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 29 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 6 pacijenata antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 25 pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen ni jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća i PCR test.


Dana 18.6.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 75 pacijenata. Od ovog broja 15 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 60 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je četiri pacijenta antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 28 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena tri pacijenta za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019