informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izabrani lekar

Poštovani pacijenti,

U Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika se svakom pacijentu, osiguranom licu, obezbeđuje pravo na slobodan izbor lekara (izabrani lekar) u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Izabrani lekar u Zavodu je:

- doktor medicine ili doktor medicine specijalista za oblast opšte medicine, odnosno specijalista medicine rada, koji radi u Službi za opštu medicinu, i
- doktor medicine specijalista ginekologije, koji radi u Odeljenju za ginekologiju.

Osigurano lice može da ima samo jednog izabranog lekara iz svake gore navedene grana medicine i samo jedan zdravstveni karton.

 

Delatnost izabranog lekara, kliknite OVDE.

Spisak izabranih lekara, kliknite OVDE.

 

Mi smo tu zbog Vas, a Vi budite sa nama zbog SEBE!!!

U službi Vašeg dobrog zdravlja!
Vaši izabrani lekari!

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019